Tre måter du kan bli rik ved hjelp av forbrukslån

For å tjene penger er du nødt til å investere midler av egen lomme. Spørsmålet blir hvor du skal finne startkapitalen når du sitter med normal inntekt og jobb. Løsningen kan være å ta opp et forbrukslån med lav effektiv rente og lang nedbetalingstid.

Tenk kreativt

Å reinvestere lånte penger er vanligere enn mange tror. De siste årene har media f.eks skrevet om studenter som investerer deler av studielånet i aksjer, obligasjoner og øvrige verdipapirer. De lave rentene gjør det til et gunstig investeringsobjekt med høyt potensiale for avkastning.

Denne muligheten er riktignok kun tilgjengelig for studenter. For andre nordmenn kan forbrukslån derfor være en bedre løsning. Med muligheten til å låne inntil 600 000 kroner, kan du investere et betydelig beløp i de tingene du har virkelig tro på. Banken vil heller ikke blande seg inn i hvordan pengene benyttes.

Å ta opp et forbrukslån med mål om å reinvestere pengene andre steder er forbundet med risiko. Derfor hjelper det at noen forbrukslån leveres med effektive renter under 10 prosent.

Sammenlignet med kredittkort, mikrolån og andre former for kreditt “uten sikkerhet” er forbrukslån det desidert billigste alternativet.

Her lister vi opp 3 forskjellige måter du kan reinvestere forbrukslånet.

Giring ved hjelp av derivatopsjoner

Å kjøpe aksjer regnes som en sikker investeringsform såfremt du tenker langsiktig og har en diversifisert portefølje. I bytte mot høyere risiko kan du likevel oppnå en langt høyere avkastning ved hjelp av derivater.

Sistnevnte henter navnet sitt fra det engelske ordet “derive”, som løst oversatt betyr “forbundet”. Det skyldes at derivater er knyttet opp til prisen på et verdipapir slik som gjeldsobligasjoner og aksjer.

Blant derivatene er det noe som kalles opsjoner. Disse gir kjøperen rett til å selge/kjøpe et verdipapir på et bestemt tidspunkt i fremtiden.

Med andre ord slipper du å kjøpe selve aksjen, men mottar derimot en rettighet som kan benyttes i fremtiden dersom det er ønskelig.

Et derivat kan “gire” investeringen av et forbrukslån ettersom prisen kun er en brøkdel av verdipapirets virkelige verdi.

Kjøp av opsjoner medfører også en del risiko. I hovedsak skyldes det at du faktisk ikke eier aksjen. Det er ikke lønnsomt å utøve en kjøpsopsjon til en pris som ligger over det aksjen handles for. Kjøp av opsjoner passer derfor kun i de tilfeller hvor du har ståltro på en aksje og tror verdien kan skyte i taket.

Kjøp råvarefutures

Fremfor å spekulere i enkeltstående aksjer kan det være lurt å eksponere seg mot selve råvaren. Et eksempel er verdien av oljeselskaper som har en tendens til å stige/synke i takt med oljeprisen.

En futures kontrakt kan sammenlignes med opsjoner. Her kjøper du “rettigheten” til å handle råvaren på et gitt tidspunkt i fremtiden. Noen kjøpere handler futureskontrakter for å oppnå bedre økonomisk forutsigbarhet, slik som flyselskaper.

De vil ofte handle futureskontrakter på flybensin slik at de har kun én pris å forholde seg til. Når du handler bensin for flere titalls millioner i året kan prissvingninger ha enorm betydning for bedriftens bunnlinje.

Har du klokketro på at prisen til gull, olje eller andre råvarer vil stige i tiden fremover? Da kan det være smart å ta opp et forbrukslån før pengene investeres i futureskontrakter tilknyttet råvaren. Hopper prisen i været vil kontraktsverdien stige og gjøre deg rik underveis.

Flippe bolig

Reglene for å ta opp boliglån har blitt strammet inn kraftig de siste årene, særlig i Oslo området. For øyeblikket må kjøper stille 40 prosent egenkapital ved kjøp av primærbolig og 60 prosent EK ved kjøp av sekundærbolig.

Å hoste opp slike summer kan være en stor utfordring for de fleste og mange leter etter et alternativ. Løsningen kan være å ta opp et forbrukslån slik at du har nok penger å stille i egenkapital. Til forskjell fra vanlige boliglån stilles det nemlig ingen krav til prosentandeler når du tar opp et lån uten sikkerhet.

De som flipper bolig har et ønske om å pusse opp og selge boligen så fort som mulig. Jo kortere tid det går mellom kjøps og salgstidspunktet, jo mer penger spares i form av reduserte rentekostnader.

Finansierer du hele, eller deler av egenkapitalen med et forbrukslån vil du riktignok betale mer i renter enn et tilsvarende boliglån. Fordelen er derimot at du slipper unna det skyhøye kravet til EK.

Et forbrukslån kan være en ypperlig måte å sette i gang som boligflipper og spesielt hvis du mangler tilstrekkelig egenkapital. Husk likevel at denne forretningsmodellen er forbundet med høy risiko og at markedet kan snu uten forvarsel.