Er det mulig å ta opp forbrukslån i elektronisk valuta?

Siden 2010 har omsetningen av elektronisk valuta skutt i været. I kjølvannet har det også sprunget opp et eget økosystem for tjenester knyttet til slike valutaer.

Blant disse finner du blant annet forbrukslån denominert i Bitcoins og Ethereum.  Her tar vi en nærmere titt på denne finansieringsformen og hva de kan tilby norske sluttbrukere.

P2P konseptet tar av

De siste par årene har flere selskap blitt stiftet med mål om å tilby forbrukslån i elektronisk valuta. Majoriteten av disse aktørene tilbyr såkalte “P2P” lån med bitcoins hvor du låner et mindre beløp fra flere private långivere samtidig.

Den økte konkurransen har også ført til at prisene faller som følge av lavere marginer for selskapet som tilrettelegger for lånet. Her er det viktig å påpeke at forbrukslån i elektronisk valuta skiller seg fra mer tradisjonelle gjeldsprodukter.

“P2P” er en forkortelse for “peer-to-peer” som løst kan oversettes til “lån mellom privatpersoner”. For å spre risikoen velger mange låntakere å spytte inn mindre beløp i et større antall lån. Tanken er at dersom en låntaker misligholde gjelden sin vil du kun ende opp med å tape et mindre beløp.

P2P långivning med elektronisk valuta har også et par interessante fordeler (så vel som utfordringer) sammenlignet med tradisjonelle banklån. Transaksjonskostnadene er blant annet minimale som følge av mangelen på etableringsgebyr, termingebyr og lignende.

Utfordringer med forbrukslån i elektronisk valuta

Forbrukslån i elektronisk valuta og har også en del institusjonelle utfordringer som vanskelig lar seg løse på kort sikt. Blant de viktigste problemene er den høye volatiliteten som følge av prisspekulasjon og markedssvingninger.

Ingen sentralbank garanterer for elektroniske valutaers underliggende verdi som betyr at bitcoins og andre valutaer i utgangspunktet er helt verdiløse. På grunn av den høye volatiliteten kan verdien av for eksempel bitcoins svinge mellom 10 til 15 prosent på kun én dag.

Se for deg et scenario hvor du tar opp et vanlig forbrukslån hjemme i Norge og lånet plutselig blir 15 prosent dyrere på én dag. Det skyldes at du har tatt opp lånet i bitcoins, som er valutaen du også plikter å nedbetale lånet med.

Pengene du tjener utbetales i norske kroner som deretter må konverteres til bitcoins. Skulle prisen på bitcoins stige 15 prosent på én dag vil forbrukslånet derfor stige med tilsvarende andel.

Beløpet kan ikke kreves inn via namsmannen

Et annet problem med denne typen forbrukslån er at beløpet ikke kan kreves inn på ordinær måte via namsmannen. Bitcoins er en internasjonal “valuta” som ikke anerkjennes av mange lands justisvesen.

Av den grunn er det heller ikke mulig å stifte et gjeldsbrev utover den muntlige avtalen om tilbakebetaling. Dette skaper store problemer for P2P bransjen fordi kravene ikke kan håndheves med juridisk kraft.

En løsning på problemet har vært å skape et tillitsbasert system. Hver deltaker mottar poeng og tilbakemeldinger over tid. Du låner mindre beløp som betales tilbake i sin helhet og mottar poeng basert på dette. Ettersom du ikke plikter å betale tilbake pengene er det viktig for andre låntakere å se at du gjør opp for seg som avtalt.

Et av selskapene som har basert seg på denne løsningen er f.eks BitBond. Hos de kan du låne inntil $ 25 000 (ca 200 000 norske kroner) av gangen. Nedbetalingstiden er begrenset fra 6 uker til 3 år, som igjen er relativt lavt sett opp mot tradisjonelle forbrukslån.

Mangelen på muligheten til å tvangsinndrive pengene skaper en rekke begrensninger på hvilke beløp du kan låne og lånets generelle vilkår.

Ordinære forbrukslån er fortsatt best

En viktig fordel med P2P lån er riktignok langt lavere gebyr til etablering, fakturering og vedlikeholdskostnader. Avhengig av hvor mye penger du ønsker å låne er det mulig å spare noen tusenlapper på denne måten. Likevel er ordinære forbrukslån å foretrekke (av flere årsaker).

For det første utgjør slike lån en langt lavere risiko for markedsvolatilitet. Norske låntakere mottar lønn i norske kroner som igjen er den samme valutaen som benyttes ved utbetaling av et vanlig forbrukslån. Av den grunn slipper du unna den voldsomme prisrisikoen som følger et lån basert på elektronisk valuta.

Punkt nummer to kan knyttes til vilkårene for et forbrukslån. For øyeblikket er det mulig å låne opptil 600 000 kroner med 15 års nedbetalingstid. Sammenlignet med tilbudet hos BitBond er det ikke vanskelig å se hvilken løsning som er best.

For øyeblikket finnes det også flere norske banker som krever relativt lave gebyr på usikrede lån. Hos Bank Norwegian og Santander kan du låne henholdsvis 15 000 og 75 000 kroner uten etableringsgebyr. Dette tilbudet fjerner mye av insentivet til å velge et lån med elektronisk valuta.